Wij brengen werkzoekenden en werkgevers bij elkaar!

Op zoek naar ervaren schoonmakers? Of heb je werknemers waarvoor je (tijdelijk) ander werk zoekt?

Aanmelden kan met 1 klik via onderstaande buttons!

Wij brengen werkzoekenden en werkgevers bij elkaar!

Begeleiding naar (ander) werk

De arbeidsmarkt is door de gevolgen van het coronavirus in beweging. Binnen de schoonmaakbranche zijn er volop kansen om aan de slag te gaan. Of werknemers nu zoeken naar extra/ander parttime werk of fulltime werk in een andere functie, er is volop werk.

Heb je werknemers die zoeken naar extra werk of door willen groeien naar een andere functie? Of heb je ondersteuning nodig om je werknemers te behouden door ze tijdelijk uit te lenen aan een ander (schoonmaak)bedrijf?

Het mobiliteitscentrum werkt samen met meer dan 150 schoonmaakbedrijven. Wij helpen de werknemers bij hun arbeidsmarktoriëntatie, het opstellen van een mooi CV, wij brengen ze in contact met schoonmaakbedrijven, en als een werknemer zich wil oriënteren op zijn of haar ontwikkeling dan brengen wij hen in contact met een loopbaanadviseur van James voor een ontwikkeltraject.

Kortom: wij bieden maatwerk ondersteuning, begeleiding, coaching en ontwikkeladvies voor behoud van en overgang naar (ander) werk.

De begeleiding is gratis. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) betaalt mede de begeleiding.

Op de aanmeldpagina kun je werknemer(s) aanmelden. Na de aanmelding nemen wij contact met je op!

Ontwikkeladvies

Werk hebben dat bij je werknemers past en waar ze het naar hun zin hebben is belangrijk. Door ze te ontwikkelen zorg je ervoor dat ze ook in de toekomst nog met plezier naar het werk gaan.

Maar hoe help je je werknemers om zichzelf te ontwikkelen?

Een loopbaanadviseur bespreekt in een aantal gesprekken de ervaring, kwaliteiten en behoeften met de werknemer en stelt een persoonlijk ontwikkeladvies op. Daardoor krijgt de werknemer een goed beeld van wat er nodig is om nog beter gebruik te maken van zijn of haar talenten.

Tijdens het ontwikkeladvies wordt een arbeidsmarktscan gemaakt. Deze scan laat zien waar de werknemer, met haar of zijn kennis, vaardigheden en ervaring nog meer kan werken, bijvoorbeeld in de logistiek, de zorg, op kantoor of waar dan ook.

De loopbaanadviseur adviseert ook over financiële, persoonlijke en andere consequenties wanneer een werknemer van baan wil wisselen, en geeft informatie over instanties of websites waar kennis over deze zaken te vinden is.

Na de gesprekken stelt de loopbaanadviseur samen met de werknemer een ontwikkelplan op. Hierin worden kort en bondig de acties beschreven die op de korte of de lange termijn ingezet kunnen worden om te werken aan de wendbaarheid en duurzame inzetbaarheid van de werknemer. Ook wordt in het ontwikkelplan beschreven waar hij of zij terecht kan om (financiële) ondersteuning te krijgen bij de uitvoering van het ontwikkelplan.

Kortom: aan het eind heeft de werknemer een goed beeld van zijn of gaar toekomstperspectief op de arbeidsmarkt of in het huidige werk. En – als de werknemer dat wil – hebben jullie een concreet plan om samen in gesprek te gaan hoe het ontwikkelplan gerealiseerd wordt.

Het opstellen van een ontwikkeladvies voor werknemers is gratis en wordt mede betaald door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Voor het opstellen van een ontwikkeladvies werken wij samen met James Loopbaan.

Aanmelden

Je kunt je werknemer via ons aanmelden door een e-mail te sturen naar contact@mobiliteitscentrumschoonmaak.nl Na de aanmelding nemen wij contact met je op! 

Op de aanmeldpagina van James kan je werknemer zichzelf aanmelden. 

Scholing

Als werknemers zich willen bij- of omscholen, maar zij niet goed weten waar te beginnen, is het handig om gebruik te maken van het ontwikkeladvies. Een loopbaancoach helpt de werknemer de goede richting op en begeleidt hem of haar in de keuze voor het scholingstraject. Ook is er een online zoekmachine beschikbaar die het aanbod gratis scholing in beeld brengt. Kijk op www.hoewerktnederland.nl voor de mogelijkheden.

Werknemers kunnen kiezen voor een kortdurende cursus om een specifieke vaardigheid te leren of om een vakgerichte bijscholing te volgen. Een ideale manier om kennis of vaardigheden (skills) uit te breiden en te updaten. Zo leren werknemers vaardigheden om binnen het eigen bedrijf ander werk te verrichten, of om beter inzetbaar te zijn bij een andere organisatie. De cursus of opleiding kan ook een eerste stap zijn richting omscholing naar een ander beroep of andere loopbaan met betere arbeidsmarktkansen.

Wil je werknemer een baan buiten de schoonmaak?

Dan kan er ook een beroep worden gedaan op een budget uit het scholingsfonds waarmee de omscholing betaald wordt. Met een scholingsbudget uit de schoonmaak kan de werknemer zich laten omscholen naar een ander beroep. De loopbaanadviseur helpt om de juiste keuze voor een passende opleiding of cursus te vinden en de aanvraag voor toekenning van het scholingsbudget te doen.

Hoe meld een werknemer zich aan?

Via de paarse inschrijfbutton op de website van James Loopbaan. Uiteraard kun je dit samen met de werknemer doen. De werknemer vermeld in het formulier voor welk schoonmaakbedrijf hij of zij werkt, en geeft aan of de aanmelding voor keuzehulp of het scholingsbudget is. Geef aan welke opleiding hij of zij zou willen doen en een korte motivatie waarom specifiek die opleiding. Een loopbaanadviseur neemt daarna contact met de werknemer op!